USA: +1-754-4266-3266 / Haïti: +509-4483-9758 | raynaldlouis@gmail.com

Lansman ofisyèl mwa lang ak kilti kreyòl pou ane 2020 an

Nan okazyon mwa lang ak kilti kreyòl pou ane 2020 an Akademi kreyòl ayisyen (AKA) an chwazi yon tèm pou marye lang lan ak kilti li. Akademi kreyòl ayisyen an chwazi tèm sa a ki se « Lang kreyòl la se gadyen eritaj kiltirèl nou ». Nan sans sa, responsab AKA yo lanse mwa lang ak kilti kreyòl la jedi premye oktòb 2020 nan lokal AKA a nan Tijo. Depi prmye oktòb jouk 28 oktòb 2020 anpil aktivite ap tanmen nan peyi a tankou kozri, konferans, rankont literè pou montre aklè « Lang kreyòl la se gadyen eritaj kiltirèl nou ! ».
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4241689560592675&output=html&h=90&slotname=5947988144&adk=2699221565&adf=1564898755&w=728&lmt=1601898416&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&format=728×90&url=http%3A%2F%2Flenational.org%2Fpost_free.php%3Felif%3D1_CONTENUE%2Fculture%26rebmun%3D4986&flash=32.0.0&wgl=1&adsid=ChEI8Ijr-wUQ-tbZpKGypfbzARI9AJDJqXqhUSRIZqGsmitcdlH57CAQNSJufboNV2OIxX6Xz9CHcVAUVUUMa_gWDG7NXy4GeYsE9ShxqmFw5Q&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfV0.&dt=1601898291927&bpp=3&bdt=2755&idt=9244&shv=r20201001&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D6f0033e33f00f6fb%3AT%3D1597923477%3AS%3DALNI_MYg0KM-DGrVKSybKMQNGPL8KDS9pw&prev_fmts=0x0%2C728x90%2C728x90%2C728x90&nras=1&correlator=7919946412108&frm=20&pv=1&ga_vid=1873326326.1597923477&ga_sid=1601898293&ga_hid=855603964&ga_fc=0&icsg=11560618295292&dssz=62&mdo=0&mso=0&u_tz=-240&u_his=3&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=1&u_nmime=2&adx=174&ady=2035&biw=1349&bih=626&scr_x=0&scr_y=0&eid=21067422%2C21066430&oid=3&pvsid=3872832814800101&pem=872&ref=http%3A%2F%2Flenational.org%2Findex.php&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1366%2C0%2C1382%2C744%2C1366%2C626&vis=1&rsz=%7C%7CopeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8192&bc=23&ifi=4&uci=a!4&btvi=3&fsb=1&xpc=yCwbOyWQNl&p=http%3A//lenational.org&dtd=M

Selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl la pou lane 2020 an ap parèt sou diferant fòm : konferans, deba, kòlòk, kozri, echanj, piblikasyon, festivite, animasyon kiltirèl, prezantasyon ak pwomosyon tèks tout kalite : (teyat, woman, pwezi, chan, komedi, elatriye). Vis prezidan AKA a Michel Frantz Grandoit, te pran la pawòl jou lansman an pou raple misyon lalwa bay Akademi kreyòl ayisyen (AKA) ki la pou kore devlòpman lang kreyòl ayisyen an epi fè pwomosyon dwa lengwistik pou tout Ayisyen. Li pwofite raple mwa lang ak kilti kreyòl se yon evènman enpòtan ki pèmèt Akademi kreyòl ayisyen fete bèl eritaj kiltirèl sa a ak popilasyon an. « Akademi an rekonèt lang kreyòl la ap pran plas li nan sosyete a, sitou lè nou konsidere kalite ak kantite pwodiksyon ki soti nan pratik popilasyon an. Men se vre AKA rekonèt lang kreyòl la poko chita kòm lang ofisyèl peyi a nan twa pouvwa Leta yo, nan enstitisyon yo ak nan sektè sosyopwofesyonèl yo. »

« Li pwofite ankouraje tout Ayisyen, tout enstitisyon nan peyi a pou yo pwofite mwa lang kreyòl la pou yo rantre nan wonn selebrasyon an, pandan yo ap pwodui tout dokiman yo nan lang kreyòl. Akademi an mande tout medya yo ak rezo sosyal, legliz yo, pou yo fè piblikasyon an kreyòl pandan tout mwa oktòb la. Nan okazyon sekebrasyon Lang ak kilti kreyòl la, Akademi an, envite tout popiladyon an, tout enstitisyon peyi a, mete ansanm pou yo selebre lang yo, lang eritaj kiltirèl yo. Akademi Kreyòl Ayisyen envite otorite yo nan peyi a pou yo leve flanbo lang kreyòl la byen wo, pou tout Ayisyen gen plus fyète, paske yo gen yon lang ki rich, yon lang ki bèl, yon lang konplè ki tradui lavi yo nan tout dimansyon lang lan. »

Fòk nou di « Lang kreyòl la se gadyen eritaj kiltirèl nou », se tèm Akademi kreyòl ayisyen (AKA) chwazi pou li selebre mwa Lang ak kilti kreyòl 2020 an. Li envite kreyòl ayisyen an nan fonksyon kiltirel li. Kòm lang lan genyen plizyè dimansyon, Akademi an chwazi, ane sa a, montre kijan lang kreyòl ayisyen an rive jwe wòl gadyen nan konsèvasyon eritaj kiltirèl ayisyen an. Akademi kreyòl ayisyen an vle montre ke Lang kreyòl la se veritab laboratwa ki ede pèp la pote epi valorize kilti li. Tout eritaj kiltirèl nou yo, blag yo, lodyans yo, tradisyon yo ak pratik kiltirèl yo pase pa lang kreyòl jenerasyon apre jenerasyon. Jodi a nenm, lang kreyòl se temwayaj eritaj sa nou ap benefisye nan pratik kiltirèl nou kòm pèp. Nan sans sa, lang kreyòl se achiv nou, galata nou.

Nan kalandriye aktivite mwa Lang akkilti kreyòl nou ap jwenn yon konferans deba k ap fèt anba tèm « Angajman sosyal ak revandikasyon popilè » entèvenan an se Akademisyen Guy G. Menard ; gen yon rankont literè ak kizri k ap fèt samdi 17 oktòb nan Sant kiltirèl Lawouze nan Lascahobas. Chak samdi pandan mwa oktòb la nan dyaspora a ap gen aktivite akademik ak kiltirèl nan Boston, Miyami, Wachinton, Monreyal, Nouyòk…, Konferans deba/ Atelye lekti ak ekriti/ Atelye sou ansèyman kreyòl/ Atelye sou òtograf kreyòl/ Animasyon kiltirèl/ Chitay kiltirèl (ak kolaborasyon kreyolis, akademisyen ak konseye konsiltatif AKA).

Schultz Laurent Junior

About the Author

Leave a Reply

*